SỰ KIỆN – DỰ ÁN

Tổng hợp sự kiện, hoạt động công ty và hoạt động bàn giao dự án cho khách hàng