Chính sách thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

  • Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam
  • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng.
  • Điều khoản thanh toán:

+ Thanh toán lần 1:Khách hàng tạm ứng 50% giá trị Hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

+ Thanh toán lần 2: Khách hàng thanh toán 40% giá trị Hợp đồng cho Thái An ngay sau khi nhận được thông báo giao hàng (Trước khi giao hàng).

+ Thanh toán lần 3: Khách hàng thanh toán 10% giá trị Hợp đồng cho Bên B ngay sau khi bàn giao – nghiệm thu. Thời gian nghiệm thu thiết bị không quá 20 ngày kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng.

PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG.

Thời gian bàn giao hàng hóa: 45 tới 60 ngày làm việc. Thời gian được tính từ thời điểm Hợp đồng được ký kết và thanh toán tiền lần

Thời gian được tính từ thời điểm Hợp đồng được ký kết và thanh toán tiền lần 1. Sau tối đa 60 ngày nếu bên B không kịp thời bàn giao hàng hóa cho bên A thì bên mua phải chịu phạt 0.03% giá trị Hơp đồng cho 1 ngày chậm giao. Trường hợp do lỗi bên A không đủ điều kiện hoặc vì bất kỳ lý do nào mà chưa nhận hàng thì bên A phải thanh toán phí lưu kho hàng hóa cho bên A, Phí lưu kho được tính là 100.000đ/m2/ngày.