Chính sách vận chuyển

Hiện tại giá vận chuyển hàng hóa theo đúng bảng giá của đơn vị vận chuyển đang hợp tác với Thiết bị Thái An đó là Nhất Tín Logistics